Asielzoekers

Asielzoekers

Er stond een opvallende zin in de zaterdagkrant. In het bericht over het azc in Overloon, waar tijdelijk, en in caravans, Afghaanse vluchtelingen een plekje krijgen. Er staat dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) belooft dat jonge, alleenstaande asielzoekers, en die uit veilige landen, níet naar de Overloonse noodopvang komen. 

Opvallend, omdat die groep, die in Overloon en Stevensbeek overlast veroorzaakt(e), volgens het COA eerder niet geweigerd kon worden in het Overloonse asielzoekerscentrum. Dat was de reden waarom dorp en gemeenteraad hun handen van het asielzoekersvraagstuk aftrokken: de maat was vol, teveel overlast en criminaliteit. Daarom sluit het azc op 1 mei de deuren.

Ik snap best waarom het COA die toezegging nu wel doet. Ze zit vreselijk omhoog met die toestroom uit Afghanistan en alle opvang is welkom, zelfs die in een caravan in Overloon. 

Laten we hopen op een zachte winter. Niet alleen vanwege de stijgende gasprijs. 

Het was natuurlijk een principekwestie. Als het COA bereid was geweest voor het Overloonse azc een schifting te maken tussen waarachtige vluchtelingen en gelukzoekertjes met grijpgrage handjes, was een precedent geschapen. Elk azc wil zo’n filter wel hebben. Met het gevolg dat het COA zou zitten opgescheept met een groep deugnieten die officieel rechten hebben, maar officieus niemand op zijn erf wil hebben.

Ben benieuwd wat er gebeurt op 1 mei, als de Afghaanse vluchtelingen nog lang niet allemaal een plekje elders hebben gekregen.

Hoe dan ook is het goed nieuws dat Overloon gastvrijheid biedt aan tweehonderd Afghanen. En ook, las ik op dezelfde pagina, aan drie Afrikaanse wilde honden. Zijn vast wel jonge honden. Voor de fok, he.

Foto: aankomst asielzoekers in Overloon. Foto: Ed van Alem

Previous post Informatiepunt
Next post Intimideren