Biografie

Geurt Franzen (1958) woont in Boxmeer, is getrouwd en heeft drie dochters. Hij studeerde Nederlands (lerarenopleiding), Fotografie, PR & Voorlichting en Cultuurwetenschappen (propedeuse +). Hij is werkzaam in de journalistiek sinds 1987 waarvan het grootste deel in dienst van dagblad De Gelderlander waar hij een groot aantal gevarieerde functies vervulde. Zo was hij behalve verslaggever ook eindredacteur binnen/buitenland, chef foto/beeldredactie, literatuurrecensent, tv-recensent en columnist.

Sinds 1 mei 2015 is hij gevestigd als zelfstandig en onafhankelijk journalist en (tekst-)schrijver. Hij is eigenaar van Metzet Tekst & Communicatie en Studio Metzet (vormgeving) en mede-eigenaar van Uitgeverij Reinaert, een kleine uitgeverij van voornamelijk regionale boeken.

Hij schrijft tweemaal per week de column Dwarskijker in De Gelderlander (editie Maasland) en elke maandag een historische rubriek. Daarnaast voert hij opdrachten uit als tekstschrijver en vormgever, houdt voordrachten over diverse onderwerpen en lezingen over historische verhalen uit de regio.

In mei 2014 debuteerde hij als romanschrijver met de roman Duiveldans. Een historische roman die zich afspeelt in de jaren ’40 van de vorige eeuw, grotendeels gebaseerd op gebeurtenissen uit zijn familiekring. In hetzelfde jaar schreef hij voor de Revue Gennep de musical Carrousel die in 2016 driemaal werd opgevoerd. In oktober 2017 verscheen zijn tweede roman: Zeven dagen. Eveneens een historische roman waarin een fikse porite fictie is verwerkt, die zich afwisselend afspeelt in de jaren ’20 en ’70 van de vorige eeuw.

In 2017 verscheen in het regionale weekblad De BoK zijn feuilleton NostalgiaIn maart 2018 werd in Schouwburg Cuijk het muziektheaterstuk Cuijkse koek en sigaren opgevoerd waarvoor hij een deel van het script en alle liedjes schreef. In dat jaar vertaalde hij ook de kinderopera Wir bauen eine Stadt van Paul Hindemith (1931) in het Nederlands. De opera was een gezamenlijk project van Opera Zuid, Muziekschool Kumulus en de Limburgse Koorschool.

Op 24 november 2019 verscheen het boek Tot Frontgebied Verklaard, waarin hij, met co-auteur Guido Siebers, de laatste oorlogsmaanden van Boxmeer e.o. beschrijft. In november 2021 presenteerde hij het boek Houdoe Boxmeer, waarin in foto’s en verhalen afscheid wordt genomen van de gemeente Boxmeer die op 1 januari 2022 opging in de fusiegemeente Land van Cuijk.

Als songwriter is hij actief voor de band The Allyway waarin hij ook gitaar speelt. Hij is een bewonderaar van de liedteksten van Nobelprijswinnaar Bob Dylan en vertaalt, voor de ‘fun’, zijn favoriete Dylansongs in het Nederlands. Ook nummers van Neil Young krijgen in Nederlandse vertaling een eigen interpretatie.

Hij werkt momenteel aan verschillende projecten, zoals een derde roman (werktitel: Ogentroost), de verhalenbundel Bodo’s Biecht en een bundeling van historische ‘criminele’ verhalen: De brute moord op Berend Tap. In 2022 verschijnt van zijn hand een bundel fabels die zich afspelen in het Maasheggengebied.

Interview

Interview